Duurzame techniek

Het vakgebied omvat uiteenlopende installaties, zoals warmtepompen, ventilatie, zonneboilers, micro-wkk en airconditioning. Op al deze terreinen gaan de ontwikkelingen snel. Duurzame energiesystemen staan sterk in de belangstelling. Ondanks beperkte subsidies zijn er bijvoorbeeld steeds meer gebruikers van zonne-energie, als warmte (zonneboiler). Otters installatie techniek zet zich in voor de toepassing van deze systemen.

De voordelen:

  • Beter voor het milieu.
  • Duurzame bronnen zijn voor iedereen toegankelijk, denk maar aan de zon, zee, water en wind.
  • Hoe meer duurzame energie er is, hoe minder er gebruik hoeft te worden van fossiele brandstoffen.

Op zoek naar een goed installateur voor een scherpe prijs?